PRÓXIMA AULA

Quarta

07h

Bike indoor - Sala 02 - ricardo

PRÓXIMA AULA

Quarta

08h

Cross one - Sala 01 - ricardo

PRÓXIMA AULA

Quarta

09h

Yoga - Sala 01 - maria

PRÓXIMA AULA

Quarta

12h15m

Cross one - Sala 01 - felipe

PRÓXIMA AULA

Quarta

18h30m

Cross one - Sala 01 - jeanis

PRÓXIMA AULA

Quarta

19h15m

Strong by zumba - Sala 01 - fernanda

PRÓXIMA AULA

Quarta

19h30m

Bike indoor - Sala 02 - felipe

PRÓXIMA AULA

Quarta

20h20m

Pilates solo - Sala 01 - fernanda

PRÓXIMA AULA

Quarta

21h15m

Swásthya yôga - Sala 01 - rodrigo